Over SIGO

SIGO is op 7 december 1973 opgericht op initiatief van Prof. dr. Joannes Juda Groen. De stichting  heeft als doel het bevorderen van menselijk welzijn door het stimuleren van interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder op het gebied van de biologie, de geneeskunde, de psychologie en de sociologie.

In 2014 is besloten het doel van de stichting te verwezenlijken door het instellen en tweejaarlijks uitreiken van de Joannes Juda Groen Prijs voor interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek. Momenteel bestaat de prijs uit een junior- en een seniorprijs van elk 30.000 euro. De laatste Joannes Juda Groen Prijzen zijn uitgereikt op 22 september 2022. Het ligt in de bedoeling in 2024 weer twee prijzen uit te reiken. Informatie over de prijswinnaars, de uitnodiging tot aanmelding en het reglement voor de J.J. Groenprijzen staan hier.

De prijzen worden toegekend door het bestuur op advies van een onafhankelijke multidisciplinaire vakjury. De prijzen worden uitgereikt tijdens een symposium over belangrijke aspecten van het huidige interdisciplinaire onderzoek.

De activiteiten van de stichting worden bekostigd uit de opbrengsten van het vermogen dat de stichting via een legaat heeft verkregen. SIGO werft niet actief voor extra middelen.