Over SIGO

SIGO is op 7 december 1973 opgericht op initiatief van Prof. dr. Joannes Juda Groen. De stichting  heeft als doel het bevorderen van menselijk welzijn door interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder op het gebied van de biologie, de geneeskunde, de psychologie en de sociologie.

In 2014 is besloten het doel van de stichting te verwezenlijken door het instellen en tweejaarlijks uitreiken van de Joannes Juda Groen Prijs voor interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek. Momenteel bestaat de prijs uit een junior- en een seniorprijs van elk 30.000 euro. Deze Joannes Juda Groen Prijzen worden weer in 2020 uitgereikt. Het reglement voor de J.J. Groenprijs, de uitnodigingsbrief met de criteria voor de prijzen en de eerdere prijswinnaars vindt u hier.

De prijzen worden toegekend door het bestuur op advies van een onafhankelijke multidisciplinaire vakjury. De prijzen worden uitgereikt tijdens een symposium over belangrijke aspecten van het huidige interdisciplinaire onderzoek.

De eerste uitreiking van de Joannes Juda Groen prijs in 2014 was aan Mark van Vugt, hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit. In 2016 is de prijs uitgereikt aan Prof dr Johan Denollet, hoogleraar Medische Psychologie, Tilburg University.

In 2018 is de Senior prijs in 2018 gewonnen door prof. dr Nick Ramsey, hoogleraar Cognitieve Neurowetenschappen aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De Junior prijs werd toen gewonnen door dr. Nanda Lambregts-Rommelse, universitair hoofddocent bij de afdeling Psychiatrie van het Radboud UMC, Nijmegen en GZ-psycholoog bij Karakter kinder en jeugdpsychiatrie (zie ook Nieuws).

De activiteiten van de stichting worden bekostigd uit de opbrengsten van het vermogen dat de stichting via een legaat heeft verkregen. SIGO werft niet actief voor extra middelen.