Over SIGO

SIGO is op 7 december 1973 opgericht op initiatief van Prof. dr. Joannes Juda Groen. De stichting  heeft als doel het bevorderen van menselijk welzijn door het stimuleren van interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder op het gebied van de biologie, de geneeskunde, de psychologie en de sociologie.

In 2014 is besloten het doel van de stichting te verwezenlijken door het instellen en tweejaarlijks uitreiken van de Joannes Juda Groen Prijs voor interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek. Momenteel bestaat de prijs uit een junior- en een seniorprijs van elk 30.000 euro. De laatste twee Joannes Juda Groen Prijzen werden uitgereikt op 24 september 2020. Het programma voor die dag vindt u hier. Het reglement voor de J.J. Groenprijs en  de informatie over de prijswinnaars staan hier. De uitnodigingsbrief aan voordragende hoogleraren voor prijswinnaars in 2022 vindt u hier.

De prijzen worden toegekend door het bestuur op advies van een onafhankelijke multidisciplinaire vakjury. De prijzen worden uitgereikt tijdens een symposium over belangrijke aspecten van het huidige interdisciplinaire onderzoek.

De activiteiten van de stichting worden bekostigd uit de opbrengsten van het vermogen dat de stichting via een legaat heeft verkregen. SIGO werft niet actief voor extra middelen.