Joannes Juda Groenprijs 2018

Het bestuur van de Joannes Juda Groen Stichting voor Interdisciplinair Gedragswetenschappelijk Onderzoek (SIGO) nodigt u hierbij uit kandidaten voor te dragen voor de Joannes Juda Groen Prijs. Deze in 2013 door Sigo ingestelde prijs wordt om de twee jaar uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag  van €30.000,-. Evenals voorgaande jaren zal in 2018 de prijs worden toegekend aan een internationaal gezaghebbende senior onderzoeker die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek in Nederland. Tevens zal een prijs worden uitgereikt aan een junior onderzoeker werkzaam in dit interdisciplinaire vakgebied.

Actieve wetenschappelijke onderzoekers kunnen worden voorgedragen voor één van beide prijzen. Voor de junior prijs komen uitsluitend kandidaten in aanmerking die minder dan 10 jaar geleden zijn gepromoveerd. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door middel van een brief, ondertekend door twee hoogleraren uit twee van de door SIGO gestimuleerde vakgebieden (geneeskunde, biologie, psychologie en sociologie). De brief mag maximaal 400 woorden zijn en moet aangeven wat de interdisciplinaire betekenis van het onderzoek van de kandidaat is. De brief dient vergezeld te gaan van drie representatieve publicaties van de kandidaat en diens professionele CV.

De voordrachten zullen worden beoordeeld door een van Sigo onafhankelijke beoordelingscommissie bestaande uit deskundigen op de vakgebieden van het interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek : de geneeskunde, de biologie, de psychologie en de sociologie.

De prijs zal aan de winnaars worden uitgereikt tijdens een door Sigo, samen met de KNAW, op 20 september 2018 te organiseren symposium waar de prijswinnaars een  lezing over hun onderzoek zullen verzorgen en tevens enkele uitgenodigde (buitenlandse) gasten zullen spreken.

Voordrachten kunnen per e-mail tot 1 december 2017 worden ingediend bij het secretariaat van de stichting (SIGOprijs@gmail.com).

 

Joannes Juda Groenprijs 2014

Mark van Vugt 2

De Joannes Juda Groenprijs voor interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek 2014 is gewonnen door professor dr. Mark van Vugt (VU). Professor van Vugt heeft de prijs gewonnen voor zijn originele en baanbrekende interdisciplinaire gedragsonderzoek naar leiderschap, conflictbeheersing en sociale coöperatie en de daarmee samenhangende groepsprocessen. Als een van de weinige wetenschappers wereldwijd benadert hij deze thema’s vanuit een unieke interdisciplinaire invalshoek.  De winnaar werd door een wetenschappelijke vakjury gekozen uit  een lijst van 18 genomineerden. De prijs is uitgereikt op 22 mei 2014 tijdens een publiekssymposium met de titel: Darwin in een maatschappelijke context. Het symposium bestond uit wetenschappelijke voordrachten door Mark van VugtJaap Koolhaas en Bram Buunk en een optreden van de schrijver Ronald Giphart. Alle voordrachten gingen over het belang van een evolutionaire benadering van menselijk gedrag.

In 2016 publiceerden Ronald Giphart en Mark van Vugt samen het boek Mismatch: Hoe we dagelijks worden misleid door ons oeroude brein.

Joannes Juda Groenprijs 2016

DSCN4987

De Joannes Juda Groenprijs voor interdisciplinair gedragswetenschappelijk onderzoek 2016 is gewonnen door professor dr.  Johan Denollet (Tilburg University). Zijn onderzoek richt zich op het verband tussen type D persoonlijkheid, het niet uiten van sterke emoties, en de prognose van hartpatiënten. Dit thema sluit goed aan bij de  oorspronkelijke gedachten van Joannes Juda Groen. De hoge kwaliteit en het grensoverschrijdende karakter van het onderzoek van Denollet blijkt uit publicaties in zowel  toptijdschriften in de psychologie als de beste cardiologische tijdschriften. De implicaties voor het welzijn van de patiënt blijkt uit klinische richtlijnen, waarin type D persoonlijkheid als risicofactor bij hartrevalidatie is opgenomen. De winnaar werd door een wetenschappelijke vakjury gekozen uit  een lijst van 13 genomineerden. De prijs werd uitgereikt op 27 mei 2016 tijdens een publiekssymposium met de titel: De mens als sociaal dier: Persoonlijkheid, emoties en gezondheid.

Wat is de invloed van stress en het niet-delen van gevoelens met anderen op de gezondheid? Artikel over het onderzoek van Johan Denollet naar de relatie tussen geest en lichaam in het Dagblad van het Noorden van 18 juni 2016.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s