J.J. Groenprijs

De aanmelding voor de J.J. Groenprijs geschiedt door twee hoogleraren uit twee van de door SIGO gestimuleerde vakgebieden (geneeskunde, biologie, psychologie en sociologie)  voor 1 december voorafgaande aan het jaar van de prijsuitreiking. Als voorbeeld vindt u hier een weergave van de brief met nadere criteria: Uitnodiging aandragen kandidaten Joannes Juda Groen prijs 2020.

Het reglement voor de Joannes Juda Groen Prijs (sinds 2018 een senior en een junior J.J. Groenprijs) voor Interdisciplinair Gedragswetenschappelijk Onderzoek vindt u via deze link:

Reglement Joannes Juda Groen Prijs

Eerdere prijswinnaars vindt u hier.