J.J. Groenprijzen 2022

Het bestuur van SIGO maakt met groot genoegen bekend dat de senior J.J. Groenprijs 2022 is gewonnen door Prof. dr Judith Rosmalen en de junior J.J. Groenprijs 2022 door Dr Peter Bos. Een foto van de prijswinnaars en een korte motivatie vindt u hieronder. De prijzen worden uitgereikt tijdens een symposium op 22 september 2022 in de Uilenburger Sjoel, Nieuwe Uilenburgerstraat 91, 1011LM Amsterdam. Het programma van de prijsuitreiking vindt u hier. Interviews van onze voorzitter met Judith Rosmalen en Peter Bos kunt u zien door op de witte pijltjes in de videos onder hun namen te klikken.

Judith Rosmalen

This image has an empty alt attribute; its file name is judith-rosmalen.jpeg

Judith Rosmalen, hoogleraar ‘Psychosomatiek’ aan het UMC Groningen, krijgt de prijs (voor senior onderzoekers) voor haar baanbrekende onderzoek naar de invloed van psychosociale factoren op het beloop van chronische lichamelijke ziekten. In bevolkingsonderzoek keek zij hoe stress en stemming het immuunsysteem, het zenuwstelsel, hart en bloedvaten en de stofwisseling beïnvloeden. Haar onderzoek toont echter ook aan dat verbanden, aangetoond in grote groepen, op individueel niveau afwezig of zelfs tegengesteld kunnen zijn. Een deel van de resultaten van haar onderzoek vormen het vertrekpunt voor gepersonaliseerde zorg. Hiervoor ontwikkelde prof. Rosmalen de eHealth toolbox Grip, een geaccrediteerde nascholing en een website met patiëntinformatie. Grip bevat een dagboekfunctie die het mogelijk maakt om individuele patronen van klachten te ontrafelen, probleemprofielen in kaart te brengen, en een op de patiënt toegesneden behandelplan te ontwikkelen.

Peter Bos

This image has an empty alt attribute; its file name is peter-bos.jpgPeter Bos, universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden, krijgt de prijs (voor junior onderzoekers) voor zijn onderzoek naar de vraag waarom sommige mensen uit zichzelf zorgzaam en empathisch zijn en anderen juist niet. Dr. Bos beantwoordt deze vraag door gebruik te maken van methoden uit de experimentele psychologie, de ontwikkelingspsychologie, de pedagogiek, de genetica en de neurowetenschappen. Hierdoor werd het mogelijk om de rol van hormonale systemen in menselijke relaties beter te doorgronden. Hij toonde dat gehuil van baby’s een directe invloed heeft op hormonen van volwassenen en zo zorggedrag beïnvloedt. De bevindingen van zijn onderzoek hebben grote potentie voor vertaling naar persoonsgerichte interventies om zorggedrag te verbeteren en verwaarlozing tegen te gaan. Daarnaast is dr. Bos buitengewoon goed in staat om zijn kennis over te brengen aan een groter publiek, zoals blijkt uit zijn populairwetenschappelijk boek Verbonden.

De aanmelding voor de J.J. Groenprijs geschiedt door twee hoogleraren uit twee van de door SIGO gestimuleerde vakgebieden (geneeskunde, biologie, psychologie en sociologie)  voor 1 december voorafgaande aan het jaar van de prijsuitreiking. Als voorbeeld vindt u hier een weergave van de uitnodigingsbrief met nadere criteria: Uitnodiging aandragen kandidaten Joannes Juda Groen prijs 2022.

Het reglement voor de Joannes Juda Groen Prijs (sinds 2018 een senior en een junior J.J. Groenprijs) voor Interdisciplinair Gedragswetenschappelijk Onderzoek vindt u via deze link: Reglement Joannes Juda Groen Prijs.

Informatie over de eerdere prijswinnaars vindt u hier.

=