Impressies van eerdere SIGO symposia

Prijsuitreiking 2020

Op 24 September 2020 zijn in de Uilenburgersjoel de twee-jaarlijkse JJ Groen Senior prijs en JJ Groen Junior prijs uitgereikt.

De uitreiking van de JJ Groen prijzen 2020 prijzen was onderdeel van een internationaal symposium dat werd gemodereerd door Jim Jansen (New Scientist).

Het symposium werd geopend door Prof.dr. Liesbeth Sterck (voorzitter JJ Groen stichting).

Dr. Liz Washbrook (Bristol, UK) besprak in haar lezing factoren die een rol spelen bij ongelijkheid bij de ontwikkeling van kinderen. Dr. Caspar van Lissa (Utrecht) besprak nieuwe methodieken om emotionele problemen bij tieners te voorspellen. In haar lezing ging Renske Keijzer in op de invloed die vaders hebben op de ontwikkeling van kinderen en de overdracht van ongelijkheid van generatie op generatie. Prof. dr. Carmine Pariante (London, UK) besprak in zijn lezing de relatie tussen ontstekingen en psychiatrische stoornissen. Prof. dr. Eco de Geus (Vrije Universiteit Amsterdam) ging in op onderzoek naar stress, en hoe dat te meten. In haar lezing ging Prof. dr Brenda Penninx in op relatie tussen lichamelijke klachten en stemmingsstoornissen en met name depressie.

Prijsuitreiking 2018

De prijzen werden door prof. dr. Liesbeth Sterk (Voorzitter SIGO) uitgereikt op 20 september 2018 tijdens een publiekssymposium, in samenwerking met de Nederlandse Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW), met de titel: ‘Gezondheid is meer dan geneeskunde’.

Sprekers op dit symposium waren Prof.dr. Sarah Durston (Universiteit Utrecht), Prof.dr. Pieter Roelfsema (Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek), Prof.dr. Dorret Boomsma (Vrije Universiteit), Prof.dr. Jose del Millan (EPFL, Lausanne, Zwitserland), en beide prijswinnaars.

09346_f

09346_12

De Joannes Juda Groen Junior prijs 2018 is gewonnen door dr. Nanda Lambregts-Rommelse. 09346_32

roelfsema+durston

Prof.dr. Sarah Durston liet in experimentele data zien dat ADHD een heterogene aandoening is en dat de voorspelde samenhang tussen genen, hersenen en gedrag veel minder sterk is dan verwacht. Prof.dr. Pieter Roelfsema besprak hersenmechanismen die ten grondslag liggen aan visuele processen en de mogelijkheid om op basis van deze kennis technische mogelijkheden te vinden om blinde mensen door middel van hersenstimulatie en hersensignalen weer te laten zien. In haar lezing liet Prof.dr. Dorret Boomsma zien dat genetische determinanten van aandoeningen en intelligentie multifactorieel zijn. Prof.dr. Jose del Millan liet mogelijkheden zien om hersensignalen te gebruiken om robots en prostheses aan te sturen.

delmillan+boomsma

Prof.dr. Nick Ramsey besprak baanbrekend onderzoek om patiënten met ernstige verlammingsverschijnselen weer te laten communiceren door gebruik te maken van hersensignalen. Dr. Nanda Lambregts-Rommelse liet zien dat ADHD een heterogene aandoening is waarbij ook sprake kan zijn van symptomen van autisme, waardoor diagnostiek lastig is, en besprak aanwijzingen dat voeding mogelijk een rol bij behandeling kan spelen. Beide prijswinnaars lieten het belang zien van fundamenteel onderzoek voor verbetering van gezondheid.

Download het programma: : ‘Gezondheid is meer dan geneeskunde’.