Programma symposium 2020

Programme for the symposium and award ceremony for the Joannes Juda Groen Prijzen 2020. Moderator: Jim Jansen, New Scientist

13.00-13.30 Arrival, coffee and tea are served

13.30-13.40 Welcome by Prof. dr. Liesbeth Sterck, chair JJ Groen Stichting

13.40-14.00 Presentation Dr. Liz Washbrook, Quantitative Methods, Bristol University, UK. ‘Childhood achievement inequalities and the role of national context’

14.00-14.20  Presentation Dr. Caspar van Lissa, Methodology & Statistics, Utrecht University, The Netherlands. ‘Will the kids be alright? Using machine learning to predict emotional problems in teenagers

14.20-14.25 Laudatio for Prof. dr RenskeKeizer by Dr. Katharina Riebel, chair of the jury

14.25-14.45 Presentation Prof. dr. Renske Keizer, Family Sociology, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands, laureate: ‘The role of the father in child development and the intergenerational transmission of inequality: Linking sociological stratification questions to developmental psychology research’

14.45-15.15                    Coffee and tea break

15.15-15.35  Presentation Prof. dr. Carmine Pariante, Psychological Medicine, King’s College, London, UK. ‘Inflammation in psychiatric disorders: what does it all mean?’

15.35-15.55 Presentation Prof. dr. Eco de Geus, Biological Psychology, Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands. ‘What wearables will (not) tell us about stress in daily life

15.55-16.00 Laudatio for Prof. dr. Brenda Penninx by Dr. Katharina Riebel, chair of the jury

16.00-16.20 Presentation Prof. dr. Brenda Penninx, Psychiatric Epidemiology, Amsterdam UMC, The Netherlands, laureate: ‘Our body as weapon in the war against depression

16.20-16.30                    Closing remarks

16.30-17.30                    Drinks

Verslag Uitreiking JJ Groen prijzen 2020

Op 24 September 2020 zijn in de Uilenburgersjoel de twee-jaarlijkse JJ Groen Senior prijs en JJ Groen Junior prijs uitgereikt.

De JJ Groen Senior prijs 2020 is toegekend aan Prof.dr. Brenda Penninx (Hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie Amsterdam Universitair Medisch Centrum). De jury roemt het interdisciplinaire onderzoek van Brenda Pennix, die de “Netherlands Study on Depression and Anxiety disorders (NESDA), de eerste nationale en longitudinale studie over stemmingsstoornissen, initieerde. Deze unieke en langdurige studie laat zien dat stemmingsstoornissen gepaard gaan met verschillende gezondheidsproblemen. De verschillende methodieken en multidisciplinaire benadering, van moleculaire markers tot sociale omgeving helpen begrijpen hoe sociale en biologische factoren bijdragen aan de lichamelijke gevolgen van depressie en leveren aangrijpingspunten voor mogelijke interventies.

De JJ Groen Junior prijs 2020 is toegekend aan Prof. dr Renske Keijzer (Erasmus Universiteit Rotterdam). De jury roemt het inter- en multidisciplinaire onderzoek van Renske Keijzer. De combinatie van sociologie, psychologie, pedagogie en biomedische benaderingen hebben unieke inzichten gegeven over de rol van vaderschap bij welzijn en gezondheid van vaders en kinderen. Enkele belangrijke vindingen uit haar onderzoek zijn dat vaderschap de gezondheid en levensverwachting van vaders beïnvloedt en dat door ouders gedeelde zorg voor kinderen een positieve invloed heeft op cognitieve en mentale ontwikkeling van kinderen.

De uitreiking van de JJ Groen prijzen 2020 prijzen was onderdeel van een internationaal symposium dat werd gemodereerd door Jim Jansen (New Scientist).

Het symposium werd geopend door Prof.dr. Liesbeth Sterck (voorzitter JJ Groen stichting).

Dr. Liz Washbrook (Bristol, UK) besprak in haar lezing factoren die een rol spelen bij ongelijkheid bij de ontwikkeling van kinderen. Dr. Caspar van Lissa (Utrecht) besprak nieuwe methodieken om emotionele problemen bij tieners te voorspellen. In haar lezing ging Renske Keijzer in op de invloed die vaders hebben op de ontwikkeling van kinderen en de overdracht van ongelijkheid van generatie op generatie. Prof. dr. Carmine Pariante (London, UK) besprak in zijn lezing de relatie tussen ontstekingen en psychiatrische stoornissen. Prof. dr. Eco de Geus (Vrije Universiteit Amsterdam) ging in op onderzoek naar stress, en hoe dat te meten. In haar lezing ging Prof. dr Brenda Penninx in op relatie tussen lichamelijke klachten en stemmingsstoornissen en met name depressie.

Foto’s SIGO symposium 2020